Kontaktpersoner

Helpdesk Swediabkids

Lena Hanberger

Lena Hanberger
Telefon: 013-285619
E-post: lena.hanberger@regionostergotland.se

Skriv gärna din fråga via mail.

Helpdesk vuxen-NDR - www-ndr.nu

Bild saknas

Ia Almskog
Telefon: 031–637073
E-post: ia.almskog@registercentrum.se

Registerägare

Svenska Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes.


Registerhuvudman

Västra Götalandsregionen


Registerhållare

Bild saknas

Karin Åkesson
Barn- och ungomskliniken, Länssjukhuset Ryhov
551 11 Jönköping
E-post: karin.akesson@rjl.se

Styrgrupp SWEDIABKIDS

Soffia Gudbjörnsdottir (NDR), Göteborg
Ulf Samuelsson, Linköping
Lena Hanberger, (SFSD, SSF), Linköping
Auste Pundzuite-Lyckå, Borås
Eva Örtqvist, Stockholm
Karin Åkesson, Jönköping
Anna-Lena Fureman, Östersund
Stefan Särnblad, Örebro

Sidan hämtad 2018-04-27 02:25:43