Nationella Diabetesregistret, är ett rikstäckande nationellt kvalitetsregister som från och med 2008 inkluderar all diabetes, vuxna via NDR och barn och ungdomar via SWEDIABKIDS.

NDR skapades 1996 som ett verktyg för att underlätta systematiskt kvalitetsarbete. Resultaten redovisas lättillgängligt och kontinuerligt på ett öppet och jämförbart sätt. NDR är både ett nationellt resultatregister för diabetesvården och ett pedagogiskt förbättringsverktyg i den fortlöpande kvalitetsprocessen vid de enskilda vårdenheterna. NDR bidrar också till att patientens inflytande och medverkan i behandlingen ytterligare underlättas och uppmuntras. NDR är unikt i världen för det stora antalet registrerade patienter. För många vårdgivare, beslutsfattare och patienter har registret blivit en självklar del av diabetesvården. Ett aktivt utnyttjande stimulerar förbättringsarbetet och den öppna redovisningen gör att deltagande vårdenheter kan jämföras och lyckade åtgärder spridas till övriga vårdgivare.

Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes (SWEDIABKIDS) är en fortsättning på det kvalitetsarbete inom barndiabetes som startades i början av 1990-talet av Sektionen för endokrinologi och diabetes inom Svenska Barnläkarföreningen. Sedan år 2000 registreras data på individnivå från varje besök. SWEDIABKIDS innehåller uppgifter för över 90 procent av barn och ungdomar med diabetes. Registret fungerar som ett kvalitetsregister, ett dagligt vårdstöd, ett resultatregister och ett pedagogiskt verktyg för den enskilda diabetesmottagningen. SWEDIABKIDS beskriver barndiabetesvården ur olika kvalitetsaspekter och belyser bl. a. hur väl vårdprogrammet för barndiabetes följs. Registret beskriver diabetesvårdens resultat i hela landet samt på lokal nivå utifrån olika kvalitetesindikatorer.

NDR logo Swediabkids logo Webbplatsen använder cookies. Vi använder en sessionscookie för att följa dig som användare medan du är uppkopplad mot vår server. Informationen lagras på din dator men försvinner när du stänger webbläsaren. En bestående cookie används för att komma ihåg inställningar du valt och denna cookie lagras på din dator permanent. Om du använder registerfunktionerna behöver din webbläsare vara inställd så att sessionscookies accepteras för att dessa funktioner skall fungera. Stöd för bestående cookies behöver inte vara aktiverat men rekommenderas.
Sidan hämtad 2018-04-27 02:28:55